اتصال نرم افزار به پنل های پیامکی

اتصال نرم افزار به پنل های پیامکی در CRM خودکار

شما می توانید نرم افزار ارتباط با مشتری را به پنل های ارسال SMS انبوه متصل کنید و برای مشتریان و کارشناسان خود پیامک ارسال نمایید. در حال حاضر شما می توانید در این CRM به بیش از 15 سرور پیامکی ایرانی متصل شوید.

تنظیمات اتصال به سرور پیامک

تنظیمات اتصال به سرور CRM خودکار

ارسال sms

ارسال SMS در CRM خودکار