اطلاع رسانی به موقع

اطلاع رسانی به موقع در CRM خودکار

ما برای خیلی از اتفاقاتی که در نرم افزار سی ار ام خودکار رخ می دهد، اطلاع رسانی هایی قرار داده ایم. مثلا زمانیکه پیگیری فروشی به شما محول می شود، نرم افزار خودکار از طریق ایمیل و پیامک و حتی پنل کاربری به شما اطلاع رسانی می کند که پیگیری فروشی از طرف مدیر شما در تاریخ امروز به شما ارجاع داده شده است. این اطلاع رسانی ها قابل تنظیم می باشند.

تنظیمات اطلاع رسانی

اطلاع رسانی سی ار ام خودکار

متن پیام اطلاع رسانی

تنظیمات اطلاع رسانی CRM خودکار

نمایش اطلاع رسانی