امکان درج Mention در یادداشت

امکان درج Mention در یادداشت CRM خودکار

شاید اصطلاح Mention و یا Tag را در شبکه های اجتماعی شنیده باشید. ما با بهره گیری از همان تجربه در CRM امکانی را برای شما فراهم آورده ایم که می توانید در یادداشتی نام همکار خود را (بصورت @نام_همکار) ذکر کرده و سیستم بطور خودکار به آن فرد اطلاع رسانی نماید. این امکان باعث می شود که اتفاقات و رویدادهای پیرامون را به راحتی به همکاران خود اطلاع بدهید.

درج Mention در یادداشت

درج Mention در یادداشت CRM خودکار

اطلاع رسانی برای Mention درج شده

اطلاع رسانی برای mention در سی ار ام خودکار