بازیابی اطلاعات CRM

بازیابی اطلاعات در CRM خودکار

شما به سادگی و از طریق پنل مدیریت نرم افزار CRM خودکار می توانید اطلاعات و بکاپ های برنامه را بدون اتصال مستقیم به دیتابیس بازیابی کنید.

بازگردانی اطلاعات

بازگردانی اطلاعات در CRM خودکار