بروزرسانی و آپدیت CRM

بروزرسانی و آپدیت در CRM خودکار

هر ماه نسخه جدید نرم افزار منتشر می شود و شما می توانید براحتی بروزرسانی نرم افزار خودکار را انجام دهید. در هر بروزرسانی، باگ های سیستم رفع شده و شما امکانات جدیدی بدست می آورید که کار با نرم افزار را برای شما جذاب و راحت تر می کند.

آپدیت نرم افزار

بروزرسانی CRM خودکار