بکاپ گیری زمانبندی شده

بکاپ گیری زمانبندی شده در CRM خودکار

با این امکان دیگر نباید نگران از دست رفتن اطلاعات خود شوید. بلکه می توانید تنها با چند کلیک و تنظیم کوچک بصورت روزانه یا هفتگی از اطلاعات نرم افزار بکاپ و پشتیبان تهیه کنید و در مواقع بحرانی آن را بازیابی کنید. همچنین شما می توانید در هر لحظه از اطلاعات نرم افزار پشتیبان گیری نمائید.

بکاپ گیری

بکاپ گیری سی ار ام خودکار