تغییرات

تغییرات نسخه های نرم افزار خودکار

نسخه 2.1   انتشار در تاریخ 98/8/25 

 • افزودن دسترسی گروه کاربری
 • افزودن گروه کاربری به تیکت
 • تغییر و بهبود صفحه جزئیات تیکت ها
 • یکسان سازی فیلدهای سرنخ با فیلدهای مشتریان حقیقی و حقوقی
 • رفع باگ

نسخه 2.0   انتشار در تاریخ 98/6/30 

 • افزودن اقدامات مختلف در نمایش اطلاعات
 • افزودن طرح قرارداد
 • افزودن ماژول قرارداد
 • افزودن SLA به تیکت
 • افزودن سطح به تیکت
 • افزودن تاثیر به تیکت
 • افزودن ماتریس اولویت به تیکت
 • بهبود فیلتر مشتریان
 • رفع باگ

نسخه 1.8   انتشار در تاریخ 98/4/9 

 • افزودن تیکت و دسترسی به پروفایل توسط خود مشتریان
 • افزودن ماژول قرارداد
 • بهبود ساختار و افزایش سرعت نرم افزار
 • بهبود responsive نرم افزار
 • رفع باگ

نسخه 1.7   انتشار در تاریخ 98/3/20 

 • افزودن پروفایل مشتری
 • افزودن ماژول تیکت برای مشتریان
 • افزودن زبان پرتقالی
 • رفع باگ

نسخه 1.6   انتشار در تاریخ 98/2/15 

 • افزودن سابقه
 • افزودن قالب ایمیل
 • افزودن فیلتر تاریخ روی کانبان فرصت فروش
 • رفع باگ

نسخه 1.5   انتشار در تاریخ 98/1/26 

 • افزودن ماژول تیکت
 • افزودن ارسال و دریافت ایمیل روی تیکت
 • رفع باگ

نسخه 1.3   انتشار در تاریخ 97/11/30 

 • افزودن ماژول کارها
 • افزودن ارسال و دریافت ایمیل روی سرنخ ها
 • رفع باگ

نسخه 1.2   انتشار در تاریخ 97/11/13 

 • افزودن فیلدهای اضافی برای فرصت فروش
 • افزودن فیلدهای اضافی برای سرنخ ها
 • افزودن نصب نرم افزار بصورت تحت وب
 • پشتیبانی از php ورژن 7.2 به بالا
 • خروجی pdf با دسته بندی و با سربرگ و بدون سربرگ
 • دریافت و پاسخ ایمیل در جزئیات فرصت فروش
 • رفع باگ

نسخه 1   انتشار در تاریخ 97/9/27 

 • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری خودکار