داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی در CRM خودکار

در داشبورد مدیریتی، مدیر سیستم بصورت نموداری و آماری می تواند تعداد فروش و پیش فاکتور و فرصت فروش و اینکه چند درصد مشتریان محصولات را خریداری کرده اند، فعالیت های کارشناسان را آنالیز کند و تحلیل کاملی بدست آورد.

داشبورد مدیریتی خودکار

داشبورد نرم افزار خودکار