دسته بندی دلخواه مشتریان

دسته بندی دلخواه مشتریان

در ماژول دسته بندی مشتریان نرم افزار CRM خودکار میتوانید مشتریان را براساس شهر، استان، حوزه کاری، روش جذب وغیره دسته بندی نمائید. (بطور مثال مشتریان اصفهانی که حوزه کاری آنها لوازم خانگی می باشد ). از این دسته بندی می توانید برای ارسال گروهی ایمیل و پیامک و حتی مرور مشتریان استفاده کنید.

دسته بندی دلخواه مشتریان

دسته بندی مشتریان سی ار ام خودکار