فیلدهای سفارشی

فیلدهای سفارشی در CRM خودکار

اگر برای افزودن اطلاعات مشتریان به فیلدهای بیشتری نیازی دارید، نگران نباشید. شما می توانید فیلدهای مورد نظر خود را با امکان فیلدهای سفارشی به نرم افزار اضافه کنید.

ماژول فیلدهای سفارشی

فیلدهای سفارشی سی ار ام خودکار

فیلدهای سفارشی در مشتریان

فیلدهای سفارشی در مشتریان