مدیریت درخواست

مدیریت درخواست در CRM خودکار

شما می توانید درخواست های پشتیبانی و خدمات پس از فروش مشتریان خود را در نرم افزار خودکار ثبت کنید و آنها را دسته بندی کنید و برای کارشناسان مربوطه ارجاع دهید. شما می توانید با مشتریان خود از داخل درخواست ها مکاتبه کنید.

درخواست ها یا تیکت

افزودن تیکت CRM خودکار

جزئیات تیکت ها و یادداشت در آن

جزئیات تیکت ها CRM خودکار