مدیریت سرنخ

مدیریت سرنخ در CRM خودکار

افرادی که تمایل به آشنایی با محصول شما را دارند ولی هنوز مشتری شما نشده اند و خرید نکرده اند، سرنخ ها یا مشتریان علاقمند شما هستند که برای آنها می توانید پیامک و ایمیل ارسال نمایید. در صورتیکه بخواهند از شما خرید کنند می توانید آنها را تبدیل به مشتری نمائید و اینگونه سرنخ های خود را مدیریت کنید.

مدیریت سرنخ ها

مدیریت سرنخ ها در سی ار ام خودکار

ارسال ایمیل در سرنخ ها

مدیریت سرنخ ها در CRM خودکار