مدیریت سفارش فروش

مدیریت سفارش فروش در CRM خودکار

با توجه به موجودی انبار خود اگر محصولی را که به مشتری فروخته اید و در انبار موجود نیست، می توانید در بخش سفارش فروش با یک کلیک، سفارش تولید محصول خود را به واحد تولید بدهید تا واحد تولید، آماده سازی محصول را انجام بدهد.

سفارش فروش

سفارش فروش نرم افزار خودکار

pdf سفارش فروش

pdf سفارش فروش نرم افزار خودکار