مدیریت فایل ها

مدیریت فایل ها در CRM خودکار

تمامی فایل های (همانند کاتالوگ ها و رزومه ها و غیره ) مورد نیاز بخش فروش و پشتیبانی را می توانید در این بخش به اشتراک بگذارید تا همه کاربران نرم افزار از آن استفاده کنند و احیانا اگر خواستند آن را برای مشتریان ارسال کنند.

تعریف نوع و حجم فایل

تعریف نوع و حجم فایل CRM خودکار

آپلود فایل های مورد نظر خود

آپلود فایل نرم افزار خودکار

مدیریت فایل ها

مدیریت فایل سی ار ام خودکار