مدیریت محصولات و خدمات

مدیریت محصولات و خدمات در CRM خودکار

شما می توانید کلیه محصولات و خدمات خود را به نرم افزار CRM خودکار اضافه کرده و آنها را دسته بندی کنید. حتی می توانید شرایط فروش محصول، موجودی انبار، نوع مالیات، تامین کننده، کد محصول و … را تعریف کنید.

افزودن محصولات و خدمات

لیست مشتریان در CRM خودکار