مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان در CRM خودکار

در ماژول مدیریت مشتریان شما می توانید تمام اطلاعات مرتبط با مشتری مانند فرصت فروش، پیش فاکتور، فاکتور، سفارش خرید، سفارش فروش و یادداشت ها و غیره را ببینید. همچنین می توانید برای هر مشتری نام کاربری و کلمه عبور ورود به سیستم تعریف نمائید تا بتواند به پنل پشتیبانی وارد شود. ضمنا می توانید سابقه تغییرات اطلاعات مشتریان را هم داشته باشید.

لیست مشتریان

لیست مشتریان در CRM خودکار

یادداشت در مشتریان

یادداشت برای مشتریان در CRM خودکار

شما می توانید در هرجای سی ار ام که هستید برای دسترسی سریع به مشتریان خود، با این جستجوی سریع، اطلاعات مشتریان را ببینید البته صرفا نیازی نیست فقط نام و نام خانوادگی آنان را جستجو کنید تا آنها را بیابید می توانید با نام شهر ، استان، سازمان و …. آنها را پیدا کنید.

جستجوی مشتریان در همه جا

جستجوی مشتریان در سی ار ام خودکار