ویدئوی معرفی نرم افزار

ویدئوی معرفی نرم افزار CRM خودکار

در این ویدئوی آموزشی قصد داریم CRM خودکار را تنها در چند دقیقه بصورت خلاصه و ساده به شما معرفی کنیم. این ویدئو یک دید کلی از نرم افزار خودکار به شما ارائه خواهد داد.