پلن قیمت نرم افزار خودکار

لیست پلن های نرم افزار CRM خودکار

فروش نرم افزار CRM خودکار متوقف شده است.

شرکت های بزرگ

30 کاربره

پلن شرکت های بزرگ نرم افزار CRM خودکار
 • دارای همه امکانات
 • دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان
 • بروزرسانی رایگان در طول پشتیبانی
 • یک ماه گارانتی بازگشت وجه
 • نصب و آموزش رایگان
تماس بگیرید

شرکت های متوسط

10 کاربره

پلن شرکت های متوسط نرم افزار خودکار
 • دارای همه امکانات
 • دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان
 • بروزرسانی رایگان در طول پشتیبانی
 • یک ماه گارانتی بازگشت وجه
 • نصب و آموزش رایگان
تماس بگیرید

شرکت های کوچک

5 کاربره

پلن شرکت های کوچک نرم افزار خودکار
 • دارای همه امکانات
 • دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان
 • بروزرسانی رایگان در طول پشتیبانی
 • یک ماه گارانتی بازگشت وجه
 • نصب و آموزش رایگان
تماس بگیرید

استارت آپ

2 کاربره

پلن استارت آپ نرم افزار CRM خودکار
 • دارای همه امکانات
 • دارای پشتیبانی 6 ماهه رایگان
 • بروزرسانی رایگان در طول پشتیبانی
 • یک ماه گارانتی بازگشت وجه
 • نصب و آموزش رایگان
تماس بگیرید