پیکربندی آسان

پیکربندی آسان در CRM خودکار

در طراحی نرم افزار خودکار به همت متخصصان سعی شده است تا در کنار رابط کاربری ساده، سیستمی کارآمد طراحی شود تا شما عزیزان به راحتی بتوانید پیکربندی سیستم را به سادگی انجام دهید و از کار با نرم افزار خودکار لذت ببرید.

تنظیمات مشخصات سازمان

پیکربندی نرم افزار خودکار

تنظیمات پورتال

تنظیمات نرم افزار خودکار