پیگیری فروش در قالب جدول Kanban

پیگیری فروش در قالب جدول Kanban در CRM خودکار

فرصت فروش به صورت کانبان

فرصت فروش کانبان crm خودکار

فرصت فروش به صورت لیستی

فرصت فروش بصورت لیستی سی ار ام خودکار

اطلاعات مختصری از فرصت فروش بصورت سایدبار

توضیحات کوتاه از فرصت فروش سی ار ام خودکار

سفارشی کردن فیلدهای کارت فرصت فروش

سفارشی کردن فیلدهای کارت فرصت فروش نرم افزار خودکار

جزئیات فرصت فروش و افزودن mention و افزودن یادآوری در یادداشت ها

جزئیات فرصت فروش سی ار ام خودکار