یادآوری و تقویم

یادآوری و تقویم در CRM خودکار

یکی از مهم ترین انتظارات کارشناسان فروش این می باشد که می خواهند نرم افزار سی آر ام در مواقعی کارهایی را به آنها یادآوری کنند و این افراد بتوانند به راحتی کارها و قرارهای هفته آینده خود را ببینند. این یادآوری ها کمک خواهد کرد که چیزی فراموش نشود و فرصتی از دست نرود.

افزودن یادآوری

یادآوری در سی ار ام خودکار

یادآوری ها

یادآوری CRM خودکار

نمایش یادآوری

نمایش یادآوری در سی ار ام خودکار